.: O projektech ...
.: Kontakty
.: Partneři
.: Zprávy
.: Metodické materiály
.: Odkazy
.: Fotogalérie
Uživatel :
Heslo :
 
 
TOPlist
Administrace webových stránek

Starší zprávy

Aktuální zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA SMFM: Projekt FM-Education končí08.08.2011
Projekt FM-Education, financovaný z OPVK, který probíhal od roku 2008 a do kterého bylo zapojeno všech 13 základních škol ve Frýdku-Místku, končí. Za 33 měsíců zpracovalo 171 učitelů celkem 117 nových souhrnných výukových materiálů z nejrůznějších předmětů. Mezi těmito materiály je například 15 z oblasti informační techniky, 24 z environmentálního ...

TISKOVÁ ZPRÁVA ZŠ Naděje: Adaptační pobyt žáků ZŠ a MŠ Naděje08.08.2011
Základní a mateřská škola Naděje je zapojena do projektu Statutárního města Frýdku-Místku pod názvem FM-Education, projekt je financován ESF a státním rozpočtem České republiky. Součástí projektu je také adaptační pobyt, kterého se již podruhé zúčastnili žáci 3.-6. tříd v době od 1. do 3. 6. 2011 v hotelu KAM v Malenovicích. Pestrý program her, so ...

Adaptační kurzy 2011 (FM-POPROS)20.07.2011
V září a říjnu 2011 se uskuteční pro všechny žáky 6. tříd ve Frýdku-Místku adaptační kurzy. Tyto třídenní pobyty v rekreačních střediscích v Řece a na Morávce jsou zaměřené na formování nových třídních kolektivů II. stupně, prevenci nežádoucího chování ve třídách, seznámení žáků s novým třídním učitelem v neformální prostředí. Program si pro žáky ...

Projekt FM-POPROS na www stránkách FM-Education20.07.2011
V červnu 2011 byla zahájena realizace nového společného projektu z OPVK s názvem Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí (zkrácený název: FM-POPROS). WWW stánky budou rozšířené o odkazy a informace související s realizací tohoto projektu. Naleznete zde např. kontakty na realizační tým Centra nové naděje, harmonogram realizovaných aktivit ...

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. ZŠ: Projekt FM Education na „Dvojce“ ve Frýdku-Místku skončil14.06.2011
Základní škola na ulici Jana Čapka ve Frýdku-Místku se v posledních třech letech zapojila do projektu FM Education. Zapojilo se všech 13 škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek. Celý projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ve výši 15,3 milionů korun. Cílem projektu byl zejména ...

Závěrečná konference pro pedagogy09.06.2011
180 učitelů ze všech frýdeckomísteckých škol se sešlo v polovině května na dvou závěrečných konferencích pro pedagogy k projektu FM-Education. Na setkáních v Národním domě bylo prezentováno 30 nově vytvořených výukových materiálů pro žáky základních škol, které vytvořili sami pedagogové pro svou výuku. Na setkáních byly například k vidění nové m ...

TISKOVÁ ZPRÁVA 6. ZŠ: Ohlédnutí za FM Education28.04.2011
Frýdecko-místecké základní školy, tedy i „Šestka“, se zapojila do projektu FM Education, který zastřešilo statutární město Frýdek-Místek a v němž byly všechny školy jeho partnerem. Začátky byly, jak už to bývá, hodně těžké. Mnohá setkání aktérů a účastníků zapojených do projektu probíhala nejen v zasedací místnosti magistrátu, ale i na školách, ...

Konference projektu FM-Education19.04.2011
Ve dnech 14. a 15. 4. 2011 proběhla na Rajské boudě v Malenovicích výjezdní konference koordinátorů a zástupců koordinátorů projektu FM-Education ze všech partnerských škol za přítomnosti zástupců projektového týmu Magistrátu města Frýdek-Místek. První den došlo k hodnocení průběhu projektu, probíhala diskuze a výměna zkušeností se zpracováváním ...

Konzultace na partnerských školách01.03.2011
V březnu proběhnou na všech partnerských školách konzultační setkání manažera projektu s jednotlivými koordinátory a jejich zástupci. Obsahem setkání bude kontrola finalizace zpracovávaných metodických materiálů – výstupů projektu, jejich ověřování ve výuce, domluva prezentace výstupů pedagogy na závěrečném semináři a projednání navazujících proje ...

Kontrola průběhu projektu 31.01.2011
V listopadu roku 2010 proběhla veřejnosprávní kontrola projektu FM-Education zaměřená na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu. Tříčlenná kontrolní skupina Moravskoslezského krajského úřadu během tří dnů kontrolovala jak na magistrátu města Frýdek-Místek, tak u vybraných partnerů vybrané finanční doklady, mzdové doklady, inventariza ...

FM-Education v poslední třetině18.01.2011
Projekt FM-Education se dostává do své závěrečné třetiny. Na základních školách probíhají dokončovací práce na nových výukových metodických materiálech pro žáky, které se už ověřují při výuce. Ukončené metodické materiály předávají zpracovatelé k posouzení externímu hodnotiteli, který má za úkol je posoudit a zkontrolovat, zda jsou v souladu s ŠVP ...

Tisková zpráva 7. ZŠ: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S BALTÍKEM NA SEDMIČCE19.11.2010
V projektu FM-Education , jehož nositelem je statutární město Frýdek-Místek a je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu, vzniká na naší škole pro děti výukový cyklus Tvořivá informatika - práce s programem Baltík3. Nyní je celý výstup ověřován při výuce, doplňován stále novými pracemi dětí a návody na další možnost ...

Tisková zpráva 4. ZŠ: ČTYŘKA NA ADAPTAČNÍM KURZU08.11.2010
Naše škola, ZŠ F-M Komenského 402, je zapojena do projektu statutárního města Frýdku-Místku pod názvem „FM-Education“, projekt je financován ESF a státním rozpočtem České republiky. Jednou z aktivit, které s tímto projektem souvisí, je adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Ten náš se uskutečnil 20. – 22. 10. v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Děti ...

Tisková zpráva 8. ZŠ: CO OSMIČCE DAL A VZAL EDA?03.11.2010
Stejně jako další základní školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek, je také Osmička zapojena do projektu FM-EDUCATION. Projekt FM-EDUCATION je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zahájen v roce 2008 a bude ukončen v roce 2011. Cílem projektu je zkvalitnění výuky na naš ...

Tisková zpráva 7. ZŠ: SEDMIČKA NA ADAPŤÁKU20.10.2010
Naše škola, 7. ZŠ – 1. máje, je zapojena do projektu města Frýdku-Místku „FM-Education“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V jeho rámci proběhl 15. - 17. 9. 2010 adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Děti z šestých ročníků prožily skvělých pár dní na adaptačním kurzu v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Žáci ...

Tisková zpráva ZŠ Naděje: PROJEKT FM-EDUCATION - UČITELSKÝ PORTÁL NÁPADŮ JAK UČIT07.10.2010
ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 je zapojena do evropského projektu s názvem FM-Education, jehož zastřešující institucí je Statutární město Frýdek-Místek. Do projektu je zapojeno celkem 13 frýdeckomísteckých základních škol. Projekt je financován ESF a státním rozpočtem České republiky. Projekt FM-Education realizovaný v rámci Oper ...

Tisková zpráva 5. ZŠ: ŠESŤÁCI Z 5. ZŠ SE LETOS ZNOVU TĚŠÍ NA PROŽITKOVÉ ADAPTAČNÍ KURZY07.10.2010
V loňském školním roce jsme se s šestými ročníky zúčastnili v rámci projektu FM – Education z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost třídenního adaptačního pobytu v Horském hotelu v Palkovicích. Tento třídenní pobyt, vhodně doplněný účastí lektorů z Centra nové naděje, byl velmi přínosný pro děti i učitele, vedl k vzájemnému sezn ...

ŠKOLENÍ K ADAPTAČNÍM KURZŮM 201027.08.2010
Od 13. září se rozjíždí další série adaptačních kurzů pro žáky 6. tříd frýdeckomísteckých škol v rámci projektu FM-Education. Třídní učitelé nových třídních kolektivů se sešli na dvou školeních věnovaných přípravě adaptačních kurzů. Na školení se dozvěděli základní organizační informace a pod vedením zkušených lektorů z Centra nové naděje získali ...

Tisková zpráva ZŠ Chlebovice: CO DĚTEM ZE ZŠ V CHLEBOVICÍCH PŘINESL ADAPTAČNÍ KURZ28.06.2010
Určitě spoustu zážitků, sebepoznání a zábavy. Naše škola je zapojena do projektu FM-EDUCATION, jehož předkladatelem je statutární město Frýdek-Místek. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V rámci projektu se děti ve dnech 21. - 23. 6. 2010 zúčastnily adaptačního kurzu. Na tři dny se nastěhovaly do hotelu P. ...

Tisková zpráva 1. ZŠ: ZE ŽIVOTA PROJEKTU FM-EDUCATION - UČITEL SE UČÍ V KAŽDÉM VĚKU 28.06.2010
Projekt FM Education z pohledu zpracovatelů - klady: • K danému tématu jsme si vyhledávali materiály. • Naučili jsme se více a lépe používat všechny možnosti, které poskytuje práce na počítači, interaktivní tabuli a práce s digitálním fotoaparátem. • Osvědčila se nám spolupráce více zpracovatelů na jednom tématu. • Zažili jsme si na vlastní k ...

Tisková zpráva 11. ZŠ: PROJEKT FM-EDUCATION NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE FRÝDEK-MÍSTEK, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 310922.06.2010
Statutární město Frýdek-Místek financuje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt FM Education, jehož hlavním cílem je zvýšit úroveň vzdělávání. Naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 je jednou ze 13 škol, která se do projektu v roce 2008 zapojila. Během dvou let, po které projekt realizujeme, postupně ...

DĚTI SE UČÍ NOVĚ18.06.2010
Na 100 nových pomocných výukových materiálů si základní školy vytvářejí v rámci projektu FM-Education. Vznikají tak nové elektronické prezentace zaměřené na konkrétní části učiva, pracovní listy pro žáky i dynamické úkoly pro práci žáků na interaktivní tabuli. Žáci mají už teď příležitost si vyzkoušet řadu nových matriálů při jejich ověřování.

Tisková zpráva ZŠ Skalice: STONOŽKY HODNOTILY17.06.2010
Pojem adaptační kurz, který jsme realizovali v rámci projektu FM-Education byl pro nás až do 2. června velkou neznámou. Nevíme, na co jsme se vlastně těšili víc. Na to, že budeme necelé tři dny z dosahu rodičů? Že budeme s kamarády, spolužáky? Že budeme bydlet v horském hotelu? Teď už víme, že to všechno, ale ještě mnohem více, splnilo naše oček ...

Tisková zpráva ZŠ Lískovec: CO NAŠÍ ŠKOLE PŘINESL PROJEKT FM-EDUCATION17.06.2010
Statutární město Frýdek-Místek je předkladatelem projektu FM-Education, ve kterém je zapojeno 13 partnerských základních škol. Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně vzdělávání, inovaci ŠVP a zavedení moderních forem výuky ve všech 13-ti zúčastněných školách. Na projekt město získalo téměř 15,4 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro ...

Tisková zpráva SM FM: PROJEKT FM-EDUCATION NA 13 ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JE V POLOVINĚ04.05.2010
Dne 3. 5. 2010 byla vydána tisková zpráva k projektu FM-Education: Základní školy zřízené statutárním městem Frýdek-Místek pokračují v projektu „FM-Education“, který je zaměřen na zvyšování úrovně vzdělávání. Zapojilo se do něj 13 základních škol. Město na projekt získalo 15 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ...

Výměna zkušeností mezi realizátory projektů z OPVK21.04.2010
V minulém týdnu se uskutečnilo již třetí setkání se zpracovateli projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaštítěné statutárními městy Havířov a Frýdek-Místek. Setkání jsou cennou výměnou zkušeností mezi realizátory projektu. Jedná se zejména o problematiku řízení projektu, koordinaci partnerů a zkušenosti z realizace proj ...

Adaptační kurzy 201021.04.2010
I v letošním roce proběhnou v rámci projektu adaptační kurzy pro žáky. Celkově je připravováno 30 adaptačních kurzů, které pokryjí všechny šesté ročníky na ZŠ a adaptační kurzy pro malotřídní školy. Cílem adaptačních kurzů je pomoc při vytváření nových třídních kolektivů, které často vznikají na začátku II. stupně ZŠ. Na adaptačních kurzech se žá ...

Setkání metodických center na školách k výstupům21.04.2010
Celkem na 100 nových metodických materiálů dle zaměření škol má vzniknout v průběhu realizace projektu FM-Education. Na těchto nových materiálech pracuje k dnešnímu dni na 150 zpracovatelů. Mezi nově zpracované výstupy například patří nové metodiky do nových volitelných předmětů, doplňující metodiky pro výuku jazyků, laboratorní práce do odborných ...

5. monitorovací zpráva10.03.2010
Začátkem března 2010 byla odevzdána 5. monitorovací zpráva. Celkem je v projektu FM-Education k 31. 12. 2009 zapojeno 152 zpracovatelů metodických materiálů. Je rozpracováno 103 nových metodických materiálů. Školení se doposud zúčastnilo 476 osob. V 5. Monitorovacím období byly školy vybaveny ICT technikou pro realizaci projektu v celkové hodnotě ...

Fotogalerie projektu10.03.2010
WWW stránky projektu FM-Education byly nově doplněné o fotogalerie. Ve fotogaleriích naleznete záběry z realizace Adaptačních kurzů, metodických a koordinačních setkání aj.

Žádost o podstatnou změnu projektu05.02.2010
Dne 5. 2. 2010 byla podána žádost o podstatnou změnu projektu FM-Education. Na základě úspěšné realizace Adaptačních kurzů v roce 2009 byl partnery vznesen požadavek na zvýšení počtu adaptačních kurzů v roce 2010. Navýšený počet Adaptačních kurzů v roce 2010 z 16 na 30 umožní realizaci kurzů pro všechny ročníky 6. tříd na ZŠ ve F-M. Adaptační ku ...

Slavnostní předání ICT25.01.2010
Žáci 13 základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek se mohou těšit na novou výpočetní a prezentační techniku v hodnotě 11 milionů korun. Tyto finance město získalo díky úspěchu v projektech FM-Education a Učíme obrazem, které jsou financovány z evropských fondů. Nová výpočetní technika byla ve čtvrtek 21. 1. 2010 slavnostně ...

Metodické setkání na 4. ZŠ15.01.2010
Ve čtvrtek 13. 1. 2010 se uskutečnilo na Základní škole F-M, Komenského 402 metodické setkání pro zpracovatele téma Práce s textem v hodinách Českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ. Pečlivě připraveného setkání se zúčastnilo na 20 zpracovatelů. Účastníci shlédli připravenou prezentaci k výstupům, zpracované texty a související úkoly pro žák ...

Byla odevzdána 4. monitorovací zpráva10.12.2009
Ve středu 9. 12. 2009 byla poskytovateli dotace - KÚ MSK odevzdána 4. monitorovací zpráva za období srpen až listopad 2009. Za toto období bylo odevzdáno na 250 pracovních výkazů a vykázané náklady za toto období překročily 1 mil. Kč. Celkově je rozpracováno na 100 nových metodických materiálů. V září a říjnu se uskutečnilo 23 adaptačních kurzů, ...

Tématické setkání „Projektové vyučování v 1.- 3. ročníku na interaktivní tabuli“30.11.2009
25. 11. 2009 se na ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555 uskutečnilo jedno z dalších metodických setkání, tentokráte na téma Projektové vyučování v 1.- 3. ročníku na interaktivní tabuli Smart Board. Paní učitelka Mgr. Dagmar Šaflová předvedla své dílčí metodické materiály na téma "Násobilka to nás baví", "Jablíčkový den", "Vyjmenovaná slova hravě" aj. Se ...

Barevný tisk30.11.2009
V rámci plnění dodávky ICT i obdržel i projektový tým novou barevnou tiskárnu a malou kopírku. Veškeré tiskové materiály projektu FM-Education a prezentace tak získávají novou barevnou podobu dle manuálu vizuální identity OPVK.

Školení k interaktivním tabulím19.11.2009
ve středu 18.11.2009 proběhlo na Základní škole národního umělce Petra Bezruče Frýdek-Místek, tř.TGM 454 první ze tří školení pedagogů k interaktivním tabulím. Jedenáct interaktivních tabulí typu SMART Board jsou v těchto dnech instalovány na základních školách ve Frýdku-Místku v rámci zlepšování podmínek pro využívání ICT na školách z projektu F ...

Zlepšování podmínek pro využívání ICT na školách27.10.2009
Dne 20. 10. 2009 byla zahájená dodávka a instalace ICT do všech základních škol ve Frýdku-Místku v rámci projektu FM-Education a Učíme obrazem. Dodávka byla zahájena na základě uzavřeného výběrového řízení "Učíme obrazem a FM- Education - dodávka výpočetní, kancelářské a audiovizuální techniky" s vítěznou dodavatelskou firmou TINT s.r.o. Nákup ...

Adaptační kurzy v rozhlase21.10.2009
Český rozhlas Ostrava natočil v rámci svého programu Křížem krajem pořad o adaptačních kurzech projektu FM-Education na Palkovických Hůrkách. Český rozhlas navštívil přímo adaptační kurz ZŠ a MŠ z El. Krásnohorské 2554 v hotelu Palkovické Hůrky a natočil rozhovor jak s dětmi a pedagogy, tak lektory Centra nové naděje.

Setkání koordinátorů21.10.2009
15 října 2009 se ve velké zasedací síni na magistrátu města Frýdek-Místek opět sešli koordinátoři jednotlivých partnerů a jejich zástupci ze škol s projektovým týmem. Obsahem setkání bylo mimo jiné i jednání s vybraným dodavatelem výpočetní a audiovizuální techniky v rámci projektu FM-Education a Učíme obrazem. Dodávka a instalace techniky proběhn ...

Adaptační kurzy v Horském hotelu Palkovické hůrky06.10.2009
Více než deset adaptačních kurzů pro žáky 6. tříd základních škol z Frýdku-Místku se uskutečnilo v Horském hotelu Palkovické hůrky. Žáci pod vedením svých pedagogů a lektorů Centra nové naděje plní rozličné úkoly, hrají netradiční hry, povídají si o třídě, sportují… Cílem prožitkových adaptačních kurzů je zlepšení sociálního klimatu ve třídě, lepš ...

Tisková zpráva v Učitelských novinách16.09.2009
Ve 29. čísle Učitelských novin ze dne 1. 9. 2009 vyšla souhrnná tisková zpráva o realizaci projektu FM-Education. Zpráva popisuje obsah a cíle společného projektu.

Školení pro realizátory Adaptačních kurzů28.08.2009
Ve dnech 26. a 27. 8. 2009 proběhla na ZŠ F-M, Pionýrů 400 a ZŠ národního umělce P. Bezruče F-M, tř. TGM 454 pod vedením lektorů Centra nové naděje školení na téma "Základy tvorby adaptačních kurzů". Obsahem školení bylo mimo jiné i organizační informace k adaptačním kurzům realizovaným v rámci projektu FM-Education, seznámení s obsahem lektordnů, ...

Nové www stránky05.08.2009
Od června 2009 probíhá tvorba nových www stránek projektu FM - Education. Konečný vzhled by webové stránky měly získat do konce prázdnin. WWW stránky projektu budou informovat jak o obsahu projektu, tak o průběhu realizace. Bude zde i přehled všech partnerských škol a soupis zpracovávaných metodických materiálů apod. V části určené pro realizátory ...

Nová tisková zpráva05.08.2009
V rámci publicity byla připravena další tisková zpráva týkající se realizace projektu FM Education. (viz příloha)

Veřejná zakázka na ICT05.08.2009
V průběhu letních prázdnin vyhlásilo město veřejnou zakázku „Učíme obrazem a FM Education“ - dodávka výpočetní, kancelářské a audiovizuální techniky. Obsahem zakázky je vybavení výpočetní technikou (např. interaktivní tabule) v rámci projektu FM-Education financovaným z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vybavení projekční te ...

Adaptační kurzy 05.08.2009
V září a říjnu 2009 budu probíhat v Horském hotelu Palkovické hůrky adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků. Jejich cílem je pomocí zážitkové pedagogiky pod vedením zkušených lektorů zlepšení vztahů mezi žáky, zlepšení spolupráce s třídním učitelem, týmová spolupráce apod. Na realizaci adaptačních kurzů se budou podílet externí lektoři z poradens ...

Projekt: FM Education (2008-2011)
Udržitelnost projektu FM-Education23.06.2014
31. 8. 2014 uběhnou 3 roky od ukončení projektu FM-Education a připravuje se zpracování 3. monitorovací zprávy o udržitelnosti. Udržitelnost projektu je celkem stanovena na 5 let. Udržitelnost projektu FM-Education vychází z plánovaných aktivit po ukončení financování z ES, stanovených ve Smlouvě o financování grantového projektu: Po ukončení fi ...

Projekt: Projekt Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí - FM-POPROS (2011-2012)
1. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu POPROS10.09.2013
Byla předložena 1. monitorovací zpráva o udržitelnosti za období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013. V monitorovaném období základní školy využívaly vytvořených podmínek a získaných zkušeností z projektu při uplatnění nových metod práce se žáky a pedagogy s cílem zlepšení a udržení pozitivního sociálního klimatu ve třídách. Jednalo se zejména o pokračování ...

Koordinační setkání k projektům FM-POPROS, FM-Education a Učíme obrazem28.05.2013
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, pedagogové, v rámci udržitelnosti a výměny zkušeností si Vás dovoluji pozvat na společné koordinační setkání k projektům FM-POPROS, FM-Education a Učíme obrazem. Termín: středa 29. 5. ve 13.30 hod (prezentace od 13.15, konec setkání cca 14.30) Místo: velká zasedací mís ...

PROJEKT POPROS PRO 10 FRÝDECKOMÍSTECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL SKONČIL11.07.2012
Roční projekt „Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí“, ve kterém bylo zapojeno deset frýdeckomísteckých škol, byl ukončen. Projekt byl zaměřen na zlepšení sociálního klimatu mezi žáky v nově vzniklých šestých třídách na II. stupni základních škol. Za tímto účelem bylo na podzim loňského roku v Beskydech realizováno 24 třídenních adapt ...

Školení pro pedagogy v rámci projektu POPROS16.05.2012
11 učitelů se sešlo dne 27. 4. 2012 na 5. ZŠ na školení s názvem Školní preventivní strategie se zaměřením na agresivní projevy žáků. Školení vedl lektor Bc. Tomáš Velička, který má bohatou praxi z pedagogicko psychologické poradny, ze své funkce krajského školského koordinátora prevence a jako předseda asociace krajských školských koordinátorů p ...

Koordinační setkání s výměnou zkušeností07.03.2012
Ve středu 22. února 2012 se v salónku restaurace Pod Kašnou na Zámeckém náměstí ve Frýdku uskutečnilo koordinační setkání zástupců základních škol, Centra nové nadějě a Magistrátu města Frýdku-Místku. Manžer projektu Martin Sysala prezentoval souhrn realizovaných aktivit, nastínil plán aktivit do konce školního roku a představil nabídku jednodenn ...

Seminář pro externí odbornou podporu školního programu 30.01.2012
POZVÁNKA na „Seminář pro externí odbornou podporu školního programu pedagogicko-psychologického poradenství“ Termín semináře: 13. 3. 2012, 26. 4. 2012, 17. 5. 2012 (vždy 8:00-11:15 h) Pozn. jedná se vždy o stejný seminář, který se z důvodu velkého počtu pedagogů koná 3x. Tzn. pedagog se hlásí jen na termín. V jednom termínu mohou být max. ...

Nabídka hotelu Javor pro školní akce30.01.2012
Hotel Javor, kde probíhaly podzimní adaptační kurzy, zaslal nabídku pro školní akce v roce 2012.

PROJEKT POPROS PRO 10 FRÝDECKOMÍSTECKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL BĚŽÍ NAPLNO20.12.2011
Roční projekt „Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí“ ve kterém je zapojeno deset frýdeckomísteckých škol, je ve své polovině. Projekt je zaměřen na zlepšení vztahů mezi žáky v nově vzniklých šestých třídách na II. stupni základních škol. Na začátku školního roku proběhlo v Beskydech dvacetčtyři třídenních adaptačních kurzů pro celk ...

  Aktuální zprávy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY